Fun-palace.nl

Fun-palace.nl is een website voor plezier. Deze website voorziet u van verschillende artikelen met informatie over bekende online spelletjes of informatie over online gokken. Daarnaast vindt u er diverse leuke apps, ringtones en spelletjes. Voor de mensen die het beheer van deze site uitvoeren hebben wij van Sitestrategie gezorgd dat de website hoger scoort in de zoekresultaten dan voorheen. Dit hebben wij gedaan door het uitvoeren van SEO, Search Engine Optimization. De content van de website is van groot belang bij zoekresultaten, dat is de reden geweest voor het schrijven van nieuwe webteksten. Op deze manier is de website geoptimaliseerd en zal zo de juiste doelgroep bereiken. Kijk op de Funplace website voor het resultaat.